Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 5:50 pm
Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 5:50 pm

013 เสวนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือก (Electric Vehicles and Alternative Energy)

013 เสวนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือก (Electric Vehicles  and Alternative Energy)

วันที่

2 พฤศจิกายน 2023    
10:30 น. - 12:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

ปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้า หรือที่หลายคนคุ้นเคยว่ารถ EV ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตรุ่น
ต่าง ๆ ออกมาจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ ทั้งที่เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง
แรงดันต่ำ หรือแม้แต่การใช้ Solar Cell ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อกักเก็บ
ในแบตเตอรี่ต่อไป ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
ที่ถูกพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การนำเทคโนโลยี solar cell มา
ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาการบรรยาย
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
การแบ่งขนาดแรงดันขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า
วิ่งไป ชาร์จไป ทำได้อย่างไร