Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 6:00 pm
Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 6:00 pm

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Like & Share Fan Page ประจำเดือนสิงหาคม

?ขอเชิญร่วมกิจกรรม Like & Share Fan Page ประจำเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 ลุ้นรับรางวัล ตุ๊กตา EIT จำนวน 5 รางวัล...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors2

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors3

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors4

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors5

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors6

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...

The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors7

“The Battle Robot 2023 : The StoneHenge Warriors” - สนุก ลุ้น ใช้สมอง ประลองความคิด ในการบังคับหุ่นยนต์ - ** ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท และของที่ระลึกอีกมากมาย **...